Ako si vybrať a objednať nástroj

Pri výbere nástroja si premyslite požadované ladenie/dĺžku a typ zdobenia (dĺžka nástroja jednoznačne určuje jeho ladenie - čím dlhší nástroj, tým nižší/basovejší základný tón). Zdobenie môže byť po celej ploche fujary/píšťaly, alebo len na časti, obvykle v hornej štvrtine (tzv. hlava s oblôčikom).

Typy zdobenia

prírodná: bez ornamentu, namorená prírodným moridlom na zvýraznenie prirodzenej kresby dreva. Variantou môže byť drobný ornament v hornej časti linkovým rezom. 
prírodná hrčavá: ako predchádzajúci prípad, ale drevo má zachované hrče či iné rastové zvláštnosti.
orechový ornament: ornament vyrezaný jednoduchým rezom a farbený prírodným moridlom (tmavý ornament na bledšom podklade).
orechový ornament inverzný: ako predchádzajúci prípad, ale svetlý ornament na tmavom pozadí.
ornament leptaný kyselinou: ornament vyrezaný jednoduchým rezom a vyleptaný kyselinou dusičnou. Táto technika je najnáročnejšia na čas aj bepečnosť a zdravie pri práci.

Cena

Cena závisí od typu a veľkosti píšťaly a časovej náročnosti zdobenia. Malá nezdobená píšťalka je lacnejšia ako veľká so zložitým ornamentom. Detailné ceny podľa jednotlivých typov nástrojov nájdete v menu Cenník.

Platba a prebratie nástroja

OZNAM: Momentálne až do odvolania žiadne nástroje nevyrábam kvôli priveľkej zaneprázdnenosti. Ak hľadáte kvalitný a pekný nástroj, môžem doporučiť výrobky Mareka Gondu. Ďakujem za pochopenie a za návštevu mojich stránok.