S fujarou

O mne

Píšťalky najrôznejších druhov - od fujary vyššej ako ja, po handrársku píšťalku, čo sa zmestí do dlane - vyrábam od roku 2002. Výroba hudobných nástrojov je moje hobby, povolaním som vysokoškolský učiteľ. Moje nástroje sú na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Švajčiarsku, Írsku, Veľkej Británii,  Holandsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, USA, Kanade, Argentíne, Číne, Austrálii, Tasmánii a na Novom Zélande

Chcem na tomto mieste poďakovať ľuďom, vďaka ktorým som získaval cenné poznatky, finesy a technické fígle výroby fujár. Sú to Martin Gábor - chlap s veľkým srdcom, s ktorého pomocou som vyrobil prvú fujaru, Martin Psota, Jozef Lenhart, Pavel Bielčík, Dušan Holík, Daniel Homola, Drahoš Daloš, Viliam Gruska, kamarát Dušan Púčať, ktorý mi daroval prvý vrták a v neposlednom rade kamaráti a spoluvýrobcovia Marek Gonda, Martin Dendis a Milan Babirák. Veľa cenných poznatkov a nezištnú priateľskú pomoc som dostal od výrobcu historických nástrojov Yuriho Terényiho. A ostatné už boli len vlastná trpezlivosť a ochota experimentovať a tráviť hodiny a hodiny s dlátkami ci vrtákom.