Vyroba

Výroba

Fujary a iné píšťaly vyrábam prevažne z bazového, ale aj jaseňového, javorového alebo šípového dreva tradičným ručným postupom. Po starostlivom výbere a odrezaní v lese a následnom vyvŕtaní musí drevo schnúť: na fujaru niekoľko rokov, na menšie píšťaly aspoň rok. Až potom je možné hobľovať, vyrezať akustické zariadenie, vyladiť a urobiť povrchovú úpravu.  Každá drevená ručne urobená píšťala je unikát - prakticky nie je možné urobiť dva úplne rovnaké nástroje. 

Nástroje zdobím tradičnými ornamentami linkovým rezom, maľované prírodnými farbivami alebo leptané kyselinou, alebo ostávajú nezdobené - iba napustené prírodnými farbivami, niekedy so zachovaním hŕč a iných rastových zvláštností. S výnimkou kyseliny dusičnej používam výhradne prírodné látky: ľanový olej, vývary z rôznych šúp a šelak - živicu rozpustenú v liehu. 

Všetky nástroje vyrábam vo viacerých ladeniach, tak ako je konkrétne uvedené pri jednotlivých typoch.